Termeni și condiții


Termeni și Condiții Generale House of Chesterfield

Prezenții termeni și condiții generale se aplică acordurilor încheiate cu Chesterfield începând cu 01-10-2021.

INFORMAȚII PRECONTRACTUALE – Acești Termeni și Condiții Generale conțin informații precontractuale și postcontractuale importante pentru clienți, incluzând identitatea și detaliile de contact ale Chesterfield, dreptul de retragere pentru acordurile încheiate la distanță și în afara spațiilor comerciale, conformitatea (garanția legală) și gestionarea reclamațiilor.

Articolul 1. Definiții

Termenii menționați în Termenii și Condițiile Generale, atât la singular cât și la plural, au înțelesul dat mai jos.

 1. Termeni și Condiții Generale: prezenții termeni și condiții, care fac parte integrantă din fiecare Acord.
 2. Chesterfield: numele comercial al entității identificate mai departe în Articolul 2 al acestor Termeni și Condiții Generale.
 3. Consumator: orice persoană fizică care, la momentul încheierii Acordului, acționează în scopuri care sunt în afara activității sale comerciale sau profesionale.
 4. Serviciu: un serviciu, cum ar fi efectuarea de lucrări de reparații sau întreținere, închirierea de Produse sau orice altă formă de prestare a serviciilor (inclusiv, dar nu limitat la, executarea de lucrări).
 5. Acord de Serviciu: orice Acord în afara unui Acord de Cumpărare referitor la prestarea unui Serviciu de către Chesterfield către Client.
 6. Client: cea de-a doua parte a unui Acord, fiind un Consumator sau Client de Afaceri.
 7. Acord de Cumpărare: un Acord referitor la vânzarea unui Produs de către Chesterfield către Client.
 8. Acord: Acordul între Chesterfield și Client, fiind un Acord de Cumpărare sau un Acord de Serviciu.
 9. Acord la Distanță: un Acord încheiat între Chesterfield și Consumator în contextul unui sistem organizat pentru vânzarea de Produse sau prestarea de Servicii la distanță fără ca Chesterfield și Consumatorul să fie prezenți simultan și în care, până la și inclusiv momentul încheierii Acordului, a fost utilizat doar unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță.
 10. Acord în Afara Spațiului de Vânzare: orice Acord între Chesterfield și Consumator: (i) încheiat în prezența personală simultană a Chesterfield și Consumatorului într-un loc altul decât Sala de Vânzări a Chesterfield sau pentru care Consumatorul a făcut o ofertă în aceleași circumstanțe; (ii) încheiat în Sala de Vânzări a Chesterfield sau prin mijloace de comunicare la distanță imediat după ce Consumatorul a fost abordat personal și individual într-un loc care nu este Sala de Vânzări a Chesterfield, în prezența personală simultană a Chesterfield și a Consumatorului; sau (iii) încheiat în timpul unui tur organizat de Chesterfield în scopul sau efectul de a promova și vinde Produse sau Servicii Consumatorului.
 11. Parte: o parte a Acordului.
 12. Produs: un articol mobil.
 13. Sala de Vânzări: este (i) orice spațiu de vânzare imobiliar unde Chesterfield își desfășoară activitățile pe o bază permanentă, sau (ii) orice spațiu de vânzare mobil unde Chesterfield își desfășoară de obicei activitățile.
 14. Client de Afaceri: persoana fizică sau juridică care a acționat în scopuri care intră în cadrul activităților sale comerciale sau profesionale la momentul încheierii Acordului.

Articolul 2. Identitatea și detaliile de contact ale Chesterfield

Numele corporativ și entitatea: Chesterfield BV

Adresa sediului înregistrat al companiei: Hoendiep 208, 9745 ED Groningen, Olanda

Numărul de înregistrare în registrul comerțului:
 53748980

Numărul de TVA: NL823916819B03

Articolul 3. Aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor Generale

3.1. Acești Termeni și Condiții Generale se aplică Acordurilor care sunt:

 • încheiate la Distanță sau în Afara Spațiului de Vânzare cu Consumatorii;
 • încheiate în Sala de Vânzări cu Consumatorii; și
 • încheiate în Sala de Vânzări sau prin alte canale (cum ar fi prin Internet) cu Clienții de Afaceri.

3.2. Acești Termeni și Condiții Generale se aplică fiecărui Acord, cu excepția cazului în care se indică altfel sau cu excepția cazului în care natura Clientului (Consumator sau Client de Afaceri) și/sau natura Acordului încheiat (la Distanță, în sau în Afara Spațiului de Vânzare) și/sau natura a ceea ce este furnizat sub Acord (Produs și/sau Serviciu) exclude aplicabilitatea sa.

Articolul 4. Oferta și Formarea Acordului

4.1. Orice ofertă făcută de Chesterfield este neangajantă și valabilă atâta timp cât stocul este disponibil sau în timpul perioadei specificate în ofertă.

4.2. O ofertă făcută printr-o cotație sau un preț este valabilă timp de zece (10) zile după data specificată în aceasta, sau, dacă nu este specificată nicio dată, data expedierii acelei oferte de către Chesterfield către Client, cu excepția cazului în care se specifică o perioadă diferită de valabilitate în ofertă. Dacă Clientul acceptă o ofertă după expirarea perioadei menționate, Chesterfield nu este obligat să accepte acceptarea Clientului. Dacă Chesterfield decide totuși să o accepte, Acordul va fi format cu condiția ca acceptarea de către Chesterfield să aibă loc în termen de zece (10) zile de la primirea acceptării de către Client.

4.3. În cazul în care un Client de Afaceri nu acceptă în mod explicit o ofertă de la Chesterfield, dar totuși dă impresia de a accepta (de exemplu, permițându-i lui Chesterfield să efectueze anumite servicii oferite în avans), întreaga ofertă va fi considerată acceptată.

4.4. Cu excepția vânzărilor pe bani gheață în Sala de Vânzări și plăților în avans, Acordurile nu sunt formate prin plasarea unei comenzi, ci exclusiv prin confirmarea scrisă a acceptării unei comenzi de către Chesterfield. Confirmarea scrisă este considerată că reflectă exact și complet

Acordul, cu excepția cazului în care Clientul obiectează conținutul în termen de două zile de la primire.

4.5. Informațiile, dimensiunile, mărimile, imaginile, declarațiile, informațiile despre prețuri, mesajele publicitare și similarele făcute cunoscute de Chesterfield cu privire la oferte sau caracteristicile Produselor și Serviciilor sunt indicative și sunt prezentate sau făcute cât mai precis posibil. Greșelile sau erorile într-o ofertă nu obligă Chesterfield față de un Client.

4.6. Chesterfield nu poate fi răspunzător pentru deviațiile în culoarea unui Produs livrat în comparație cu reprezentarea digitală a acelei culori, mostre de piele și țesături, precum și modele de showroom. Acest lucru se aplică și la dimensiuni și mărimi în comparație cu orice corespondență, mesaje, (proprii) desene, precum și modele de showroom. Astfel de deviații nu pot fi un motiv de dispută.

4.7. Chesterfield are dreptul de a verifica dacă Clientul este capabil să își îndeplinească obligațiile de plată înainte și după formarea Acordului, în măsura în care este legal permis. Dacă un Acord a fost deja încheiat, Chesterfield are dreptul de a rezilia Acordul dacă o astfel de investigație arată că Chesterfield are motive întemeiate să se teamă că Clientul nu poate (integral) să își respecte obligația de plată. În măsura în care este vorba despre o comandă, Chesterfield va avea atunci dreptul de a refuza comanda, opțional motivat, și/sau de a impune condiții suplimentare înainte ca Acordul să poată fi încheiat.

4.8. În măsura în care este legal permis, următoarele nu vor fi aplicabile Acordului: Articolul 6:227b alineatul 1 din Codul Civil Olandez, 6:227c din Codul Civil Olandez, 7:408 alineatul 1 din Codul Civil Olandez și Titlul 12 al Cărții 7 din Codul Civil Olandez (acceptarea lucrării), cu excepția articolelor 7:750, 7:751, 7:752 alineatul 1, 7:757, 7:758, 7:759 din Codul Civil Olandez.

Articolul 5. Prețuri

5.1. Toate prețurile comunicate de Chesterfield sunt în euro, incluzând TVA și excluzând costurile de expediere, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

5.2. Dacă după formarea Acordului rezultă că oferta relevantă de la Chesterfield a fost bazată pe date incorecte sau incomplete furnizate de Client care erau relevante pentru determinarea prețului, Chesterfield are dreptul să ajusteze Acordul fără ca să fie necesar consimțământul suplimentar al Clientului. Chesterfield nu este obligat să verifice acuratețea datelor furnizate de Client în avans.

5.3. Chesterfield are dreptul de a ajusta prețurile convenite ca urmare a circumstanțelor care cresc costurile care au ieșit la iveală după formarea Acordului și care nu pot fi atribuite Chesterfield, indiferent dacă Chesterfield trebuia să ia în considerare posibilitatea unor astfel de circumstanțe care cresc costurile la stabilirea prețului inițial.

Articolul 6. Termeni de Plată

6.1. Produsele comandate dintr-un Acord vor fi puse în producție numai după ce Chesterfield a primit plata în avans, așa cum este indicat în Acordul de Cumpărare furnizat Clientului. Neîndeplinirea plății în avans nu exclude încheierea

unui Acord.

6.2. Soldul sumei totale a Acordului de Cumpărare trebuie plătit la livrare. Dacă Chesterfield utilizează un transportator pentru livrare, soldul sumei totale a Acordului de Cumpărare trebuie plătit lui Chesterfield înainte ca Produsele care urmează să fie livrate să fie transportate.

Articolul 7. Livrarea Produselor

7.1. După ce Acordul de Cumpărare a fost încheiat, Chesterfield va lua măsuri adecvate atunci când execută Acordul de Cumpărare.

7.2. Cu excepția cazului în care se convine altfel, livrarea Produselor se va face la intrarea de la parter la adresa furnizată de Client lui Chesterfield pentru livrare. Chesterfield nu livrează pe insule, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.

7.3. Chesterfield are dreptul de a percepe Clientului costuri suplimentare pentru livrarea Produselor în afara zonei sale de livrare regulată (insulele sunt în afara zonei de livrare regulată), costuri care vor fi comunicate Clientului înainte de încheierea Acordului de Cumpărare.

7.4. Clientul asigură că Chesterfield poate livra Produsele și poartă riscul informațiilor incorecte și incomplete referitoare la livrare. De asemenea, asigură că locul de livrare este accesibil și disponibil la timp. Clientul care, totuși, dorește ca Chesterfield să efectueze anumite acțiuni împotriva sfatului Chesterfield este responsabil pentru orice daune cauzate de aceasta.

7.5. Dacă la livrarea Produsului se constată daune, Clientul trebuie să menționeze acest lucru pe nota de livrare. În cazul unei notificări de daune, Clientul trebuie să motiveze suficient care sunt daunele sau defectele și trebuie să trimită suficiente dovezi la Chesterfield pentru a permite Chesterfield să evalueze validitatea notificării. Produsele se consideră livrate fără daune dacă acest lucru nu este menționat pe nota de livrare.

7.6. Termenele de livrare convenite sau comunicate de Chesterfield sunt indicative și se vor lua în considerare cât mai mult posibil. În cazul depășirii termenelor de livrare comunicate, Chesterfield nu este responsabil pentru nicio formă de daune consecvente.

7.7. Produsele oferite pentru livrare trebuie acceptate în termen de 2 săptămâni. Dacă produsele oferite nu sunt acceptate după acest termen, acestea vor fi depozitate pe cheltuiala și riscul Clientului împotriva plății costurilor de depozitare timp de 1 lună. Dacă produsele oferite nu au fost acceptate de Client după expirarea acestei perioade, Chesterfield poate considera Acordul de Cumpărare ca fiind anulat și, de asemenea, poate percepe Clientului costuri de anulare în plus față de costurile de depozitare.

7.8. Cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, următoarele se aplică Clienților de Afaceri:

a. Produsele sunt livrate de Chesterfield ExWorks (Incoterms 2010);

b. Transportul Produselor este pe cheltuiala și riscul Clientului de Afaceri;

c. Chesterfield are dreptul de a factura separat Clientului de Afaceri orice costuri de ambalare și expediere;

d. Termenele de livrare convenite sau comunicate de Chesterfield ale Produselor trebuie considerate ca fiind indicative și niciodată ca fiind fatale. În cazul depășirii termenelor de livrare comunicate, Chesterfield nu este responsabil pentru nicio formă de daune consecvente.

Articolul 8. Livrarea Serviciilor

8.1. După ce Ac

ordul de Serviciu a fost încheiat, Chesterfield va depune toate eforturile pentru a efectua Serviciile cât mai curând posibil, având în vedere îngrijirea adecvată și meșteșugul.

8.2. Termenele de livrare convenite sau comunicate de Chesterfield sunt indicative și se vor lua în considerare cât mai mult posibil. Livrarea serviciilor sau a părților acestora va avea loc când activitățile efectuate, în opinia profesională a Chesterfield, îndeplinesc ceea ce a fost convenit.

8.3. Clientul este obligat să facă și să se abțină de la a face tot ce este rezonabil de dorit și necesar pentru a permite o executare adecvată și la timp a Serviciilor. În special, Clientul asigură că toate datele, despre care Chesterfield indică că sunt necesare sau pe care Clientul în mod rezonabil ar trebui să înțeleagă că sunt necesare pentru executarea Serviciilor, sunt furnizate la timp lui Chesterfield. Orice perioadă în care Chesterfield trebuie să execute Acordul de Serviciu nu începe mai devreme decât după ce toate datele solicitate și necesare au fost primite de Chesterfield.

8.4. Dacă Clientul știe sau bănuiește că Chesterfield va trebui să ia anumite măsuri (suplimentare) pentru a îndeplini obligațiile sale, Clientul va informa Chesterfield fără întârziere.

8.5. Chesterfield are dreptul să angajeze terțe părți în executarea Serviciilor. Orice costuri suplimentare neașteptate asociate sunt numai pe cheltuiala Clientului dacă acest lucru a fost convenit în scris în avans.

8.6. Dacă Clientul de Afaceri consideră că ceea ce a fost livrat nu îndeplinește Acordul de Serviciu, Clientul de Afaceri trebuie să notifice acest lucru în termen de șapte zile calendaristice după livrare. Dacă Clientul de Afaceri nu indică în termenul menționat că ceea ce a fost livrat (în opinia sa) nu îndeplinește Acordul de Serviciu, sau dacă Clientul de Afaceri ia în folosință ceea ce a fost livrat, fie în întregime, fie parțial, se consideră că ceea ce a fost livrat îndeplinește Acordul de Serviciu și Chesterfield nu va mai fi obligat să respecte sau să compenseze orice formă de daune.
Articolul 9. Dreptul de retragere

Acest articol se aplică numai Consumatorilor care au încheiat un Contract la Distanță sau un Acord în Afara Spațiului de Vânzare cu Chesterfield. Prin urmare, Clienții de Afaceri nu au dreptul la retragere.

Consumatorul are dreptul de a se retrage din Acord în termen de 14 zile calendaristice (‘perioada de reflecție’), gratuit și fără a furniza vreun motiv (‘reziliere’).

Pentru un Acord de Cumpărare, perioada de reflecție începe în ziua următoare după ce Consumatorul, sau o terță parte desemnată de acesta, care nu este transportatorul, a primit Produsul, sau:

a. dacă Consumatorul a comandat mai multe Produse într-o singură comandă: ziua în care Consumatorul, sau o terță parte desemnată de acesta, a primit ultimul Produs;

b. dacă livrarea unui Produs constă din mai multe expedieri sau părți: ziua în care Consumatorul, sau o terță parte desemnată de acesta, a primit ultima expediere sau parte;

c. pentru Acordurile de livrare regulată a Produselor pe o anumită perioadă: ziua în care Consumatorul, sau o terță parte desemnat

ă de acesta, a primit primul Produs.

Pentru Acordurile de Serviciu, perioada de reflecție începe în ziua următoare după încheierea Acordului de Serviciu.

Pentru a exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să informeze Chesterfield BV, Franklinstraat 4a, NL 7903AC Hoogeveen, despre decizia sa de a se retrage din Acord printr-o declarație neechivocă. Consumatorul poate folosi formularul de retragere model (inclus mai jos), dar nu este obligat să o facă. Numai retragerile trimise la timp pot fi exercitate.

Consecințele retragerii

Dacă Consumatorul se retrage din Acord, Consumatorul va primi toate plățile făcute de Consumator până în acel moment, excluzând costurile de livrare, în mod prompt și în orice caz nu mai târziu de 14 zile după ce Chesterfield a fost informat despre decizia Consumatorului de a se retrage din Acord, de la Chesterfield. Chesterfield va rambursa Consumatorul folosind aceeași metodă de plată pe care Consumatorul a folosit-o pentru tranzacția originală, cu excepția cazului în care Consumatorul a convenit expres altfel; în orice caz, nu se vor percepe costuri pentru Consumator pentru un astfel de ramburs.

Chesterfield poate aștepta cu rambursul până când Chesterfield a primit Produsele înapoi. Produsele returnate vor fi rambursate numai dacă sunt ambalate corespunzător și primite în stare nevătămată de către Chesterfield.

Consumatorul trebuie să returneze Produsele fără întârziere, dar în orice caz nu mai târziu de 14 zile după ziua în care Consumatorul a informat Chesterfield despre decizia sa de a se retrage din Acord, la Chesterfield. Consumatorul este la timp dacă returnează Produsele înainte ca perioada de 14 zile să expire.

Costurile de returnare ale Produselor sunt suportate de Consumator.

Consumatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Produselor care este rezultatul utilizării Produselor, care depășește ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea Produselor.

Dacă Consumatorul a solicitat executarea Serviciilor în ceea ce privește un Acord de Serviciu în timpul perioadei de retragere, Consumatorul va plăti o sumă proporțională cu ceea ce, în momentul în care Consumatorul a informat Chesterfield despre decizia sa de a se retrage din Acord, a fost deja furnizat în comparație cu executarea completă a Acordului.

Excluderi ale Dreptului de Retragere

Dreptul de retragere nu se aplică Acordurilor de Cumpărare pentru livrarea Produselor fabricate conform specificațiilor Consumatorului, care nu sunt prefabricate și care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Consumatorului, sau care sunt destinate în mod clar pentru o persoană anume.

Dreptul de retragere nu se aplică Acordurilor de Serviciu, după executarea Acordului de Serviciu, și în măsura în care Acordul de Serviciu implică o obligație de plată pentru Consumator, dacă executarea a început cu consimțământul anterior expres al Consumatorului și Consumatorul a declarat că renunță la dreptul său de reziliere (dreptul de retragere) de îndată ce Chesterfield a îndeplinit Acordul de Serviciu.

Descărcați aici formularul dumneavoastră european model de retragere

Articolul 10. Anularea de către Consumator

10.1. Consumatorii au dreptul să anuleze un Acord de Serviciu în orice moment, și un Acord de Cumpărare până în ziua în care Produsul este expediat, printr-o notificare scrisă către Chesterfield, în cazul în care Consumatorul este obligat să plătească Chesterfield costurile de anulare de șaptezeci (70)% din valoarea comenzii anulate (excluzând costurile de expediere), sau, dacă este mai mare, daunele reale suferite de Chesterfield ca urmare a anulării.

10.2. Dreptul de anulare acordat Consumatorului în acest articol nu se aplică produselor personalizate, adică Produselor fabricate conform specificațiilor Consumatorului, care nu sunt prefabricate și care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Consumatorului, sau care sunt destinate în mod clar pentru o persoană anume.

Articolul 11. Anularea de către Clienții de Afaceri

11.1. Clienții de Afaceri au dreptul să anuleze un Acord de Serviciu în orice moment și un Acord de Cumpărare până în ziua în care produsul este expediat, printr-o notificare scrisă către Chesterfield, în cazul în care Clientul de Afaceri este obligat să plătească Chesterfield o taxă de anulare de șaptezeci (70)% din valoarea comenzii anulate (excluzând costurile de expediere), sau, dacă este mai mare, daunele reale suferite de Chesterfield ca urmare a anulării.

11.2. Dreptul de anulare acordat Clienților de Afaceri în acest articol nu se aplică produselor personalizate, adică produselor fabricate conform specificațiilor Clientului de Afaceri, care nu sunt prefabricate și care sunt fabricate pe baza unei alegeri sau decizii individuale a Clientului de Afaceri, sau care sunt destinate în mod clar pentru o persoană anume.

Articolul 12. Reținerea Titlului

12.1. Chesterfield își păstrează titlul asupra tuturor produselor livrate sau care urmează să fie livrate Clientului până când prețul de cumpărare pentru toate produsele relevante a fost plătit în întregime. Titlul rezervat se aplică și oricăror alte reclamații conexe pe care Chesterfield le-a obținut de la Client.

12.2. Chesterfield are dreptul să recupereze produsele livrate sub reținerea titlului dacă Chesterfield are motive întemeiate să se teamă că Clientul de Afaceri poate eșua în îndeplinirea obligațiilor sale (de plată). Într-un astfel de caz, Clientul de Afaceri va acorda Chesterfield accesul necesar la mediul în care se află produsele, sau va asista în obținerea accesului necesar, pentru a permite Chesterfield să își exercite drepturile. Clientul de Afaceri va fi creditat pentru produsele recuperate în conformitate cu valoarea de piață la momentul recuperării, așa cum este determinată de Chesterfield, care în niciun caz nu va fi mai mare decât prețul de cumpărare original minus toate costurile suportate de Chesterfield în legătură cu recuperarea produselor. Chesterfield are dreptul de a compensa orice reclamații neachitate cu suma care urmează să fie creditată.

12.3. Clientul nu are permisiunea de a ipoteca sau de a împovăra în niciun fel produsele care se află sub reținerea titlului.

Articolul 13. Conformitate

În ceea ce privește vânzarea de produse, Chesterfield este responsabil pentru a asigura că produsul livrat corespunde Acordului cât mai bine posibil. În acest context, Chesterfield

își va îndeplini obligațiile față de Client cu privire la conformitate (sau non-conformitate) cât mai bine posibil. Deoarece majoritatea produselor vândute de Chesterfield sunt în mare parte făcute din materiale naturale manual, este posibil ca produsele livrate să se abată ușor în ceea ce privește dimensiunile, culoarea, structura etc., care abateri sunt acceptate în avans de Client și nu pot fi motiv de dispută.

Articolul 14. Răspundere

14.1. Dispozițiile acestui articol se aplică numai Consumatorilor în măsura în care legea aplicabilă o permite.

14.2. Răspunderea totală a Chesterfield față de Client pentru orice încălcare atribuibilă a unui Acord sau în alt mod este limitată la compensarea pentru daune directe. Daunele directe se vor înțelege exclusiv: (a) costurile rezonabile pentru a determina cauza și amploarea daunelor; (b) orice costuri rezonabile suportate pentru a face ca performanța Chesterfield în cadrul Acordului să corespundă Acordului; și (c) costurile rezonabile suportate pentru a preveni sau limita daunele, cu condiția ca Clientul să demonstreze că aceste costuri au dus la reducerea daunelor directe.

14.3. Suma maximă pentru care Chesterfield poate fi răspunzător este limitată per eveniment, în care o serie de evenimente înrudite va fi considerată ca un singur eveniment, la suma datorată de Client lui Chesterfield în cadrul Acordului. În niciun caz compensația totală pentru orice daune nu va fi mai mare de două mii cinci sute de euro per Acord. Chesterfield nu va plăti nicio altă compensație decât cea prevăzută în mod expres în aceste condiții.

14.4. Orice limitări ale răspunderii menționate în Acord sau în Termenii și Condițiile Generale vor înceta dacă și în măsura în care daunele în cauză sunt rezultatul intenției sau imprudenței conștiente a managementului Chesterfield.

14.5. Răspunderea Chesterfield pentru orice încălcare atribuibilă a unui Acord va apărea numai dacă Clientul pune Chesterfield în întârziere în scris și într-un mod adecvat și la timp, indicând un termen rezonabil pentru remedierea încălcării, iar Chesterfield tot nu își îndeplinește obligațiile în mod atribuibil după acel termen. Notificarea de întârziere trebuie să conțină o descriere detaliată a încălcării, astfel încât Chesterfield să poată răspunde în mod adecvat.

14.6. O condiție preliminară pentru existența oricărui drept la compensație este ca Clientul să notifice Chesterfield despre daune în scris și prin poștă înregistrată cât mai curând posibil după ce a devenit conștient de acestea. Orice pretenție pentru compensație din partea Clientului va expira prin simplul trecer a trei luni după ce Clientul a devenit conștient de, sau ar fi trebuit în mod rezonabil să fie conștient de, daune.

14.7. Chesterfield nu este responsabil pentru daunele cauzate de cauze pe care nu le-a cunoscut sau ar fi trebuit să le cunoască, cum ar fi daunele ca urmare a influenței umezelii clădirii, umidității aerului, efectelor indirecte ale soarelui / țevilor de încălzire centrală / sobelor etc.

Articolul 15. Forță Majoră

Chesterfield nu este obligat să îndeplinească nicio obligație dacă este împiedicat să o facă ca

urmare a forței majore. Forța majoră va include în orice caz: întreruperi ale internetului, întreruperi de curent, atacuri asupra rețelei (cum ar fi atacurile DDoS), tulburări interne, blocaje de transport, greve, stagnări ale aprovizionării, incendii, inundații, restricții de import și export, și în cazul în care Chesterfield nu poate furniza de la propriii săi furnizori, din orice motiv, astfel încât îndeplinirea Acordului nu poate fi rezonabil cerută de Chesterfield.

Articolul 16. Reclamații și Dispute

16.1. Dacă Clientul nu este mulțumit de modul în care Chesterfield a executat Acordul, se solicită Clientului să facă acest lucru cunoscut la timp prin detaliile de contact menționate pe site-ul web. Fiecare raport sau reclamație va fi tratat cu atenție și cât mai curând posibil. Acest lucru se aplică și defectelor care au apărut după livrare din cauza utilizării în conformitate cu destinația Produsului livrat. Nereportarea la timp poate duce la pierderea drepturilor Clientului în acest sens.

16.2. Dispozițiile de garanție sunt valabile numai pentru utilizarea în conformitate cu destinația Produsului livrat. Clientul trebuie să se comporte ca un bun cumpărător, ceea ce include întreținerea și tratarea adecvată și suficientă a Produsului.

16.3. În cazul reclamațiilor, Clientul acordă Chesterfield oportunitatea de a inspecta și/sau repara reclamația de către sau în numele său. Dacă o Reclamație poate fi reparată în mod adecvat, Produsul nu trebuie să fie înlocuit. Clientul trebuie să prevină sau să limiteze Reclamația sa cât mai mult posibil. Abaterile în culoare, rezistența la uzură, structura etc. pot limita dreptul la garanție dacă abaterile sunt acceptabile conform standardelor obișnuite din punct de vedere tehnic.

16.4. Reclamațiile nu sunt un motiv pentru ca Clientul să nu își îndeplinească obligațiile de plată.

16.5. Cu excepția cazului în care se convine altfel, modelele de showroom sunt excluse de la garanție.

16.6. Un consumator rezident în Spațiul Economic European și cu care Chesterfield a încheiat un Acord la Distanță sau un Acord în Afara Spațiului de Vânzare poate face referire la un comitet de soluționare a disputelor prin intermediul Platformei ODR Europene, care este disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, dacă consumatorul nu este mulțumit de modul în care Chesterfield a gestionat reclamația sa.

Articolul 17. Alte prevederi

17.1. Legislația olandeză se aplică acordurilor de cumpărare. Se exclude aplicabilitatea Convenției de la Viena privind Contractele de Vânzare Internațională de Mărfuri.

17.2. Alegerea legii din primul paragraf nu va duce, în relație cu Consumatorii, la pierderea de către Consumator a oricărei protecții pe care Consumatorul o bucură pe baza dispozițiilor obligatorii ale țării în care Consumatorul are reședința obișnuită, în conformitate cu Articolul 6 al Regulamentului Roma 1 ((CE) 593/2008).

17.3. Toate disputele care decurg din acordurile cu Chesterfield vor fi supuse instanței olandeze din districtul în care Chesterfield este stabilit. Chesterfield va

acorda Consumatorilor o perioadă de o lună după ce Chesterfield a invocat această prevedere (alegerea forumului) în scris către Consumator, pentru a alege o instanță autorizată prin lege pentru soluționarea disputei.

17.4. În relație cu Clienții de Afaceri, dacă o prevedere din acești Termeni și Condiții Generale este considerată nevalidă sau este anulată, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalți Termeni și Condiții Generale. În acest caz, părțile vor conveni o nouă prevedere (prevederi) pentru a da efect scopului prevederii originale în măsura în care este legal posibil.

17.5. În acești Termeni și Condiții Generale, comunicarea „scrisă” include și e-mailul, cu condiția ca identitatea expeditorului și integritatea e-mailului să fie suficiente.

17.6. Prevederile care nu au fost incluse în acești Termeni și Condiții Generale se consideră cât mai apropiate posibil de intenția articolelor menționate în acești Termeni și Condiții Generale.

17.7. Acești Termeni și Condiții Generale au fost depuse la Camera de Comerț.