Ruilen en retourneren


Je hebt het recht om het product binnen 14 dagen te retourneren

Dit kan natuurlijk alleen als je niet tevreden bent met het geleverde product en met de verwachte kwaliteit van het product, waarvoor onze oprechte excuses. Je hebt het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van het feit dat de overeenkomst wordt herroepen. U kunt het standaardformulier voor herroeping gebruiken dat wij u toesturen op aanvraag, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van je keuze voor een andere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om het contract te herroepen.  

We betalen je terug met dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Er zijn geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat je hebt bewezen dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van het besluit om de overeenkomst te annuleren. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen en die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Om een retourzending voor jou zo aangenaam mogelijk te maken, kun je telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen zodat we samen een datum kunnen afspreken om je meubels terug te sturen.