Herroepingsrecht


Je hebt het recht om het artikel binnen 14 dagen te retourneren

Dit is alleen mogelijk als je niet tevreden bent met het geleverde product en met de verwachte kwaliteit van het product. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijv. schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van het feit dat u de overeenkomst herroept. U kunt hiervoor het door ons verstrekte sjabloonformulier voor herroeping gebruiken (download hier de pdf-versie), maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van herroeping zijn de volgende: als je het contract herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan van ons terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van je keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden en leveringskosten voor eilanden). Dit zal zonder onnodige vertraging gebeuren, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen.

We betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; en er worden je geen kosten in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen.

Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. Jij bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugsturen van de goederen. Op verzoek kun je gebruikmaken van onze eigen bezorgdienst om je goederen op te halen. De vaste kosten voor deze service bedragen € 250.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Om het retourneren voor jou zo aangenaam mogelijk te maken, kun je het beste telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen, zodat we samen een datum voor het retourneren van je meubels kunnen afspreken.