Klacht melden


Klachtenprocedure

We willen kwaliteitsservice leveren en daarom hechten we veel waarde aan je mening en ervaring. Al onze producten zijn handgemaakt door mensen. Ondanks veel training en jarenlange ervaring van het personeel kunnen er soms kleine menselijke fouten optreden die onopgemerkt blijven tijdens onze kwaliteitscontroles. Als je een klacht hebt na de levering van een van onze Chesterfield producten, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Net als al onze klanten verdien je het om een product van hoge kwaliteit van ons te ontvangen, daarom lossen we eventuele klachten graag snel op. 

Hoe we een klacht behandelen

Onze klachtenprocedure werkt als volgt: klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij House of Chesterfield, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door House of Chesterfield binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kun je deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Contact House of Chesterfield

Als je een klacht hebt of andere technische ondersteuning nodig hebt, kun je een e-mail sturen naar: service@houseofchesterfield.com. Onze volledige contactgegevens vind je op onze contactpagina. Mocht u een klacht hebben over een product, dienst of de service van House of Chesterfield, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Een klacht indienen

Vul het onderstaande formulier in om je klacht in te dienen. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is. Meer informatie over de Geschillencommissie vind je op www.sgc.nl. In geval van een klacht of geschil kunt u ook contact opnemen met http://ec.europa.eu/consumers/odr/.